Tato kamera vyžaduje zejména proti standardním videokamerám odlišný postup nakládání s daty. Protože řešení hrubou silou, tedy konverze všech nahraných záběrů do DPX souborů v plném rozlišení, generuje obtížně zvladatelné  objemy dat, pro jakýkoli projekt, kde se zaznamená více než asi 15 minut záznamu, je na místě poněkud optimalizovat.

Dokážeme provést konverzi do téměř libovolného formátu dat, který se běžně používá, takže možnost, že bychom neuměli vyhovět navazujícímu postprodukčnímu studiu, je minimální.

  • Je možno udělat ze všech zaznamenaých souborů rychlou konverzi do formátu AVI s libovolnou standardní kompresí. Tím získáme přehled o denních pracích a lze vybrat preferované kandidáty k dalšímu zpracování. Teprve ty následně budou převedeny do plně kvalitního výstupu.
  • Lze podle potřeby snížit při exportu rozlišení či přeformátovat záznam na jiný poměr stran. Kvůli ostrosti a zejména FOV kamery může být užitečné natáčet v 4K, ale pokud projekt je ve 2K nebo 1080p, je rozumné při konverzi rozlišení adekvátně snížit. Protože má proces konverze dostatek informací, výsledná kvalita je vysoká – na každý pixel výstupu je použita dvojice zelených, jeden modrý a jeden červený photosites na čipu. Proces konverze obsahuje speciální optimalizace pro export v polovičním a čtvrtinovém rozlišení, nejde o pouhé zmenšení obrazu.
  • Nativní workflow. Pro Adobe CS4 suite, Apple FinalCut a některé další systémy jsou k dispozici importní filtry, kterými lze pracovat v projektu přímo se soubory z kamery bez nutnosti konverze. Výstupem je z FinalCutu 8-bit RGB nebo 10-bit YUV, u Adobe workflow lze ukládat do standardních 10-bit DPX log nebo i ultimátního OpenEXR. Bohemia Interactive má k dispozici Adobe workflow na speciálně postaveném hardware s RAID polem a moderním Core i7 CPU.
  • Složené workflow. Je možné pomocí proxy souborů. Tj. střih bude proveden na proxy videích v libovolném software, následně je EDL importována do nějakého software s přímou podporou R3D souborů z kamery a odtud proveden export v plné kvalitě. Výstup je možné pak poslat k ladění barev do některého high-end nástroje (Autodesk Lustre atp.)

V každém případě bude velice vhodné pro větší projekty nejprve ustavit a ověřit funkčnost celého procesu zpracování dat v kooperaci techniků klienta a Bohemia Interactive.