V současnosti s tisíci prodaných RED One kamer a kvanty dokončených celovečerních filmů předními filmovými štáby už nikdo nepochybuje o tom, že RED One je kamera, která opravdu může film ve většině situací dostatečně zastoupit, se všemi souvisejícími výhodami digitálního věku, zejména cenou a snadností zpracování záznamu.

Digitální kamera vs. film

Výhody natáčení na digitální kameru

  • Obecně odpadají náklady na filmový materiál, které jsou významnou položkou ceny natáčení.
  • Je možné ihned záznam znovu přehrát, začít bez zpoždění zpracovávat či odeslat k posouzení atp.
  • Snadno se nastavuje expozice.
  • Odpadá zdlouhavé vyvolání a opět nákladné scanování filmu do digitální, dnes pro další zpracování preferované, podoby.
  • Nehrozí poškrávání filmu při zpracování.

A nevýhody..

  • Film má stále nejlepší dostupný dynamický rozsah. Je nejtolerantnější k nasvícení scény velice ostrým světlem, např. Sluncem za jasné oblohy. Moderní CMOS čipy, které naleznete v digitálních zrcadlovkách a RED One, jsou už dosti pokročilé a tolerantní, takže se rozdíl pomalu začíná stírat (technicky – mnohabitové vzorkování a větší velikost photosites, jednotlivých buněk snímajících světlo.)
  • Filmové zrno. Jedna z věcí, která dává filmu charakteristický vzhled. Protože do moderního filmu jsou v postprodukci často dodány různé uměle generované prvky (3D grafika), byly propracovány algoritmy simulující tento šum, proto je možné záznam dodatečně ve finále zazrnit. Naopak, pro efektovou práci představuje absence zrna v primárním záznamu značnou výhodu – týká se klíčování, trackování atp.

Výhody RED One

Standardní objektivy a hloubka ostrosti, extrémní rozlišení.

Kamera má čip velký stejně jako filmové políčko na nejběžnějším Super 35 filmu, takže výstupem je obraz s identickými parametry co do úhlu záběru pro příslušný objektiv i hloubky ostrosti.
Jeden čip má optické vlastnosti navíc bližší k jednomu obdélníku filmového negativu než případné tři čipy za sadou optických hranolů u konkurenčních kamer a navíc se pro něj dají použít běžné objektivy pro filmové kamery bez kompromitování vizuální kvality (standardní objektivy s PL nebo Nikon mountem jsou plně kompatibilní).
Kamery s menším čipem (-y), např. Sony XDCAM (1/2“) nebo dokonce i Sony Cinealta F23 (2/3“) jsou v tomto omezeny, zejména hloubka ostrosti zůstává proti typické filmové kameře příliš velká, což často je problém. Sony Cinealta F35 disponuje velikostně srovnatelným senzorem, ale výstup je 1080p. Také nesmírně nákladná ARRI D21 disponuje velikostně srovnatelným senzorem, ale rozlišení je max. 2880 x 2160px. Podívejte se na stránky RED pro více detailů.

Značný dynamický rozsah CMOS čipu

Kamera používá CMOS čip s bayerovskou barevnou maticí a předřazeným lowpass antialias filtrem, principiálně shodným s čipy digitálních zrcadlovek.
Kameru není nutné používat v tak precizně kontrolovaných světelných podmínkách jako některé produkty konkurence, bez velkých problémů se s ní už dá natáčet i za běžného denního osvětlení. Je ale třeba přiznat, že patrně stále neexistuje čip, který by dosahoval dynamického rozsahu moderního filmového negativu, zejména je třeba nepřeexponovávat!

Velké rozlišení a vysoký framerate

Kameru lze použít pro natáčení v ultimátním 4K rozlišení do 30fps. Pokud bude dostačovat 2K výřez, lze dosáhnout až 120fps pro 5x slowmotion, případně kompromisem je 3K při 60fps pro 2,5x slowmotion proti typickému filmu. Framerate je navíc možno libovolně měnit, případně i dynamicky zrychlovat nebo zpomalovat.

Vynikající kvalita záznamu

Z čipu jsou vyčtena tzv. 12-bit RAW data stejně, jak je ukládají moderní vychvalované digitální zrcadlovky – to umožňuje značnou kreativitu při jejich následném zpracování v postprodukci. Konkurenční systémy používají ve většině takový záznam na disky či pásky, při kterém se objem dat podstatně snižuje a záznam dodatečné zásahy už zdaleka tak dobře nesnáší – zjednodušeně řečeno, s daty z RED One si můžete dovolit drastičtější změny expozice nebo barevnosti bez následného projevení nemilých digitálních artefaktů („banding“ na záběru oblohy nebo ve stínech apod.)

Unikátní komprese dat

V zásadě jeden z klíčových rozdílů této kamery proti konkurenci. Kamera využívá vynikající algoritmus komprese pomocí vlnek, wavelets, což je výrazně lepší způsob než v JPEG či MPEG systémech běžná iDCT transformace. Nejen, že komprese je efektivnější, ale i její artefakty nejsou pro oko tak rušivé jako nepopulární makrobloky a „mosquito“ artefakty na kontrastních hranách v obrazu. V reálných podmínkách není dopad komprese pozorován.
Unikátem je, že kamera neukládá data ve formátu RGB, YUV atp., ale zapisuje přímo RAW data naměřená čipem – to znamená, že se ukládá právě jen to, co opravdu čip vyčetl, nikoli interpolovaná data, jak to je u konkurenčních systémů (výjimkou se [v lednu 2009] zdá být ARRI D21, kde ale chybí komprese, takže kamera generuje masívní datový tok 3Gbit/sec odesílaný kabelem nebo do velice rychlé flash paměti). I tak datový tok 36MByte/sec (288Mbit/sec) je značný – v kombinaci s optimální kompresí znamená, že i při natáčení vlasů na klíčovacím pozadí či jiných náročných scén je záznam v kvalitě opravdu podivuhodně vysoké.
Komprese umožňuje ukládat data na média přímo na kameře. Narozdíl od konkurence se od kamery nemusí tahat SDI kabeláž do digitálního decku, který by je ukládal – u steadycamu celkem výhodná vlastnost, řekli bychom... navíc mechanika těchto HD decků převozy trpí, nemusíte je půjčovat nebo brát ze svého studia – RED opravdu vše zjednodušil.

Ukládání na Flash média nebo pevný disk

Při zápisu na flash karty je při natáčení kamera naprosto tichá, negeneruje žádný zvuk. Naopak, pevné disky umožňují zápis velkého objemu materiálu bez výměny média.

Někdy je (paradoxně) kritizováno...

Relativní složitost (technologická i výpočetní) následného zpracování dat

Stejně jako RAW data zrcadlovek, i výstup z této kamery je v zásadě digitální negativ a je třeba ho teprve vyvolat, aby mohl být zobrazen na standardním displeji. Vyvolání je výpočetně dost náročné, jsou k dispozici ale jeho zrychlené verze, kdy za cenu nižšího rozlišení získá uživatel náhled v reálném čase (vhodné pro výběr kandidátů na zavržení nebo další zpracování).

V našem studiu používáme systém, který zvládá přehrát záznam v 2K HQ bez předběžných výpočtů.

RED One je filmová kamera.

Není navržena na použití, kde se očekává okamžitý přístup k hotovému obrazu v reálném čase, např pro ENG (Electronic News Gathering) – jak svou vahou, tak celou filozofií práce s ní. Vše je podřízeno jen ultimátní kvalitě výstupů, a to i za cenu jisté vyšší náročnosti zpracování.
Proto jsou klientům k dispozici navazující služby našeho studia, které použití této kamery přibližují co nejvíce standardní práci s filmem a odstíní je od komplikací.

Velmi vysoké rozlišení

I tato výhoda kamery je v jistém ohledu i omezením. Pokud se obraz převede na standardní RGB DPX 12-bit, v krajním případě každé jediné políčko je přes 42MB velký soubor, hodně přes 1,25GB na sekundu záznamu v extrémním případě. To znamená, že se s daty musí zacházet poněkud opatrně, protože kamera jich, stejně jako filmový scanner, generuje i na dnešní snadno dostupné terabajtové pevné disky opravdu mnoho.